Публікації

Етапи реорганізації підприємства

  Крок 1. Збір загальних зборів На першому етапі реорганізації підприємства, якщо це господарське товариство, таке як ТОВ або АТ, необхідно зібрати загальні збори або звернутись до іншого органу, визначеного статутом. Крок 2. Прийняття рішення та створення комісії з реорганізації На зборах необхідно прийняти рішення щодо реорганізації підприємства та затвердити комісію, яка буде займатись цим питанням. Також важливо вирішити загальні питання, такі як форма реорганізації, склад комісії, строки реорганізації, умови роботи з працівниками, режим роботи підприємства на період реорганізації. На зборах також складають передавальний акт або розподільчий акт (баланс). Важливо зазначити ПІБ членів комісії, їх реєстраційні номери облікових карток платників податку, а також права та обов'язки комісії. Рішення повинно бути оформлене протоколом. Крок 3. Реєстрація рішення про реорганізацію Рішення про реорганізацію підприємства необхідно зареєструвати у державного реєстратора. Це можна зробити ч

Реорганізація підприємства: ключові кроки та напрями

  У процесі розвитку бізнесу його власники можуть прийняти рішення про реорганізацію підприємства . Цей процес може бути досить складним і передбачає повну або часткову заміну власників корпоративних прав, зміну організаційно-правової форми бізнесу, ліквідацію окремих підрозділів або створення нових. Часом це може бути навіть важчим завданням, ніж створення нової компанії, оскільки законодавство не надає чітких і простих кроків для реорганізації. Поширені випадки реорганізації: 1. Збільшення апарату управління у зв'язку з розширенням масштабів бізнесу. 2. Припинення діяльності товариства. 3. Проведення фінансового оздоровлення. 4. Поглинання конкурентами або конкурентами з метою збереження бізнесу на тлі більших партнерів. 5. Поділ бізнесу в разі, якщо партнери мають різне бачення його розвитку в майбутньому. 6. Виведення активів - тривалий, але надійний законний спосіб. 7. Збільшення власного капіталу. 8. Оптимізація оподаткування та ін. Напрями реорганізації підприємства: 1. Конс

Чи потрібно попереджати про звільнення у разі ліквідації підприємства?

Ліквідація підприємства: Права та обов'язки працівників Збільшення конкуренції та економічні зміни можуть призвести до ліквідації підприємства . Це процес припинення юридичної особи, який має вплив на долю його працівників та співробітників. В даній статті ми розглянемо питання звільнення під час ліквідації підприємства та права працівників у цьому процесі. Права працівників під час ліквідації підприємства З ліквідацією підприємства пов'язуються звільнення працівників та припинення їх трудових договорів. Законодавство захищає права працівників у цьому процесі. Згідно зі статтею 40 Кодексу законів про працю (КЗпП), роботодавець має право припинити трудовий договір з працівником у зв'язку з ліквідацією підприємства. Однак, він зобов'язаний дотримуватись певних умов і строків. Попередження про звільнення під час ліквідації Однією з ключових питань є попередження працівників про майбутнє звільнення. Згідно зі статтею 492 КЗпП, роботодавець повинен повідомити працівників не

Особливості ліквідації підприємства під час воєнного стану

  Обмеженість доступу до держреєстрів Розглянута вище процедура – загальна й стосується звичайних умов господарської діяльності, без війни. Щодо воєнного стану та ліквідації підприємства у такий час – ніяких спрощень процедур не передбачено. Більше того, існують проблеми, які можуть ускладнити й затягнути процес ліквідації до закінчення воєнного стану. І проблеми ці такі: Обмеженість доступу до держреєстрів Мова йде про заборону (обмеження) оприлюднення інформації з держреєстрів, у т.ч. ЄДР. Як наслідок, строк заявлення вимог кредиторів (див. крок 4) починає відраховуватися лише після зняття таких обмежень, що станеться, скоріш за все, уже після завершення воєнного стану. Це все затягує можливість складання проміжного ліквідаційного балансу, адже кредитори можуть заявити свої вимоги (див. крок 9 та види ліквідаційних балансів у таблиці); Дія мораторію на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ Уже наведених вище проблем достатньо, щоб про

Ліквідаційні баланси підприємства та їхнє призначення

  Види ліквідаційних балансів підприємства Початковий баланс Початковий ліквідаційний баланс складається після інвентаризації та оцінки майна на підприємстві, яке ліквідується. Його особливості полягають у врахуванні результатів оцінки, а також у тому, що всі невраховані активи повинні бути оприбутковані. Усі необоротні активи, які плануються продати, слід перевести на субрахунок 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу". Також необхідно інвентаризувати усе майно та борги та визначити, чи достатньо активів для покриття зобов'язань підприємства. Проміжний баланс Проміжний ліквідаційний баланс складається після розрахунку з кредиторами, і у ньому вже немає залишків по рахунках зобов'язань 5-го і 6-го класу. Його призначенням є визначення виплат учасникам (засновникам) та здійснення пропорційного розподілу майна між ними. Кінцевий («нульовий») баланс Кінцевий ліквідаційний баланс складається після остаточного розрахунку з учасниками і має нульові з

Ліквідація підприємства: бухгалтерський облік

  Основні аспекти ліквідації підприємства Ліквідація підприємства є важливим процесом, який потребує уважного бухгалтерського обліку. Цей процес не відрізняється суттєво від звичайних господарських операцій, адже його базові принципи залишаються незмінними. Проте, на даному етапі зустрічаються деякі специфічні випадки, на які варто звернути увагу для правильного ведення обліку. Продаж основних засобів з використанням субрахунку 286 Під час ліквідації підприємства може виникнути необхідність продажу основних засобів. В цьому випадку застосовується субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу». Це дозволяє чітко відображати операції з продажу зазначених активів. Зобов'язання пов'язані з необоротними активами та групами вибуття Якщо планується продаж майнового комплексу разом із зобов'язаннями по ньому, ці зобов'язання відображаються за субрахунком 680 «Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для про

Роль бухгалтера під час реорганізації та ліквідації підприємства

Важливість бухгалтера під час реорганізації та ліквідації підприємства У процесах реорганізації та ліквідації підприємства бухгалтер здійснює ключові функції, оскільки саме він проводить розрахунки з дебіторами та кредиторами, нараховує та сплачує вихідну допомогу, складає початковий, проміжний та кінцевий ліквідаційний баланс, оформлює передачу активів документально, бере участь у проведенні інвентаризації та оцінці майна. Роль бухгалтера під час звільнення Оскільки бухгалтер буде звільнений на етапі припинення трудових відносин з працівниками , його роль може бути виконана одним з власників підприємства або ліквідатором. Також колишній бухгалтер може стати учасником ліквідаційної комісії. Вирішення цього питання передбачається у протоколі загальних зборів. Бухгалтер залишається необхідним протягом всього процесу ліквідації підприємства. Ключові кроки для бухгалтера під час ліквідації підприємства Крок 1: Підготовчі дії перед ліквідацією Перш за все, бухгалтер повинен забезпечити дет